JUMBO Wywóz szamba z Gminy Dobromierz – 512 546 150

JUMBO świadczy na terenie Gminy Dobromierz oraz Gminy Strzegom usługi asenizacyjne (wywóz szamba).

JUMBO zlecenia na wywóz nieczystości przyjmujemy od poniedziałku do soboty pod numerem telefonu 512-546-150 w godzinach od 7:00 do 20:00.

JUMBO 24

Usługi świadczymy profesjonalnie i legalnie dlatego ścieki wywozimy do Oczyszczalni Ścieków w Serwinowie. Za wykonaną usługę asenizacyjną firma JUMBO wystawa fakturę VAT którą należy zachować na wypadek kontroli.

Gwarantujemy sprawną i szybką realizację usług zawsze w konkurencyjnych cenach.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289) właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, jest obowiązany do okazania zawartych umów korzystania z usług wywozu oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.